เรียนเชิญร่วมงานสัมมนา การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลด้วยข้อมูล


🌟สมาคมฯ และทีมงานผู้จัดงาน ขอแสดงความขอบคุณที่มีผู้สนใจและลงทะเบียนงานสัมมนาฯ อย่างล้นหลาม ทำให้จำนวนที่นั่งไม่เพียงพอ ทางสมาคมฯและผู้จัดงานขอแจ้งข่าวดีว่าเราเปิด Live Streaming สำหรับผู้ที่สนใจและที่ไม่ได้เข้าร่วมงาน ณ สถานที่จัดงาน

อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ เรียนเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนต่อเนื่องได้ เพื่อให้เราส่งข่าวสารดีๆ และการพัฒนาศักยภาพต่างๆที่สมาคมฯจัดขึ้น ร่วมทั้งเชิญชวนให้ผู้สนใจสมัครสมาชิกเพื่อรับผลประโยชน์และร่วมพัฒนาทั้งตัวท่านและประเทศในการนำคุณค่าของข้อมูลและการปกป้องข้อมูลให้ปลอดภัยต่อไป🌟