เรียนเชิญร่วมงานสัมมนา การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลด้วยข้อมูล


🌟สมาคมฯ และทีมงานผู้จัดงาน ขอแสดงความขอบคุณที่มีผู้สนใจและลงทะเบียนงานสัมมนาฯ อย่างล้นหลาม ทำให้จำนวนที่นั่งไม่เพียงพอ ทางสมาคมฯและผู้จัดงานขอแจ้งข่าวดีว่าเราเปิด Live Streaming สำหรับผู้ที่สนใจและที่ไม่ได้เข้าร่วมงาน ณ สถานที่จัดงาน

อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ เรียนเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนต่อเนื่องได้ เพื่อให้เราส่งข่าวสารดีๆ และการพัฒนาศักยภาพต่างๆที่สมาคมฯจัดขึ้น ร่วมทั้งเชิญชวนให้ผู้สนใจสมัครสมาชิกเพื่อรับผลประโยชน์และร่วมพัฒนาทั้งตัวท่านและประเทศในการนำคุณค่าของข้อมูลและการปกป้องข้อมูลให้ปลอดภัยต่อไป🌟

สมาคม ดาต้า เมเนจเม้นต์ ประเทศไทย ร่วมบรรยายใน หัวข้อ Data Governance Guideline สำหรับบริษัทประกันภัย


ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2566 สมาคม ดาต้า เมเนจเม้นต์ ได้เข้าร่วมการบรรยาย เรื่อง Data Governance Guideline สำหรับบริษัทประกันภัย ที่จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)


ในการอบรมครั้งนี้ ดร.เอกลักษณ์ อิสระมโนรส ผู้แทนสมาคม ดาต้า เมเนจเม้นต์ ประเทศไทย ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ แนวทางการจัดทำการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance in Practice) เพื่อเป็นแนวทางในการเริ่มต้นเพื่อช่วยในการ นำไปใช้ดำเนินการจริงภายในบริษัท รวมทั้งประสบการณ์หรือมุมมองจากการเป็นที่ปรึกษาในการ Setup เรื่องการกำกับดูแลข้อมูลให้กับองค์กรต่างๆ


รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.oic.or.th/en/consumer/RM_Survey